Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens
PrinterXL.nl is een webshop van ADS Graphics. ADS Graphics vindt het erg belangrijk op een verantwoorde manier om te gaan met de gegevens die u achterlaat op onze website. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden, zoals in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschreven staat. Zie hiervoor ook de website van “College Bescherming Persoonsgegevens” (CBP).
ADS Graphics slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw gegevens wel om uw aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat doen we met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hiervoor gebruiken wij uw gegevens:

 • Uw bestelling leveren
  Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres(sen), adres(sen), telefoonnummer en btw-nummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en een distributiecentrum. In geval van rechtstreekse levering vanuit een fabriek, eisen we dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.
 • Uw account
  In uw account in de webshop(s) van ADS Graphics slaan we onder meer de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en opgegeven overige informatie. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen die u op onze website hebt geplaatst, dan kun u deze makkelijk terugvinden.
 • Klantenservice
  U kunt met ons bellen en e-mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u kunnen geregistreerd worden. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten.
 • Reparatie
  Soms maken we gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties aan producten die u bij ons hebt gekocht. Die partij kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 • Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijf u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kun u zich uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.
 • Verbetering van onze winkel en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.
 • Fraude
  Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.
 • Achteraf betalen
  Als u artikelen wilt kopen op factuur, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.
 • Woocommerce
  PrinterXL.nl maakt gebruik van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 • Mollie

  Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 • Mailchimp
  Wij versturen u periodiek e-mailberichten met MailChimp. MailChimp gebruikt uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Zoals iedere e-maildienst behoudt MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is één jaar. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Echter, het is dan mogelijk dat u niet van alle onderdelen van de website optimaal gebruik kan maken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

ADS Graphics is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die ADS Graphics over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ADS Graphics via info@adsgraphics.nl. ADS Graphics zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u hebben verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.